Wegner Leon

Leon Wegner – ur. 31 marca 1824 r. w Poznaniu, zm. 9 lipca 1873 r. tamże, ekonomista, historyk, jeden z twórców Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Poznania. Wchodził m.in. w skład prezydium Koła Towarzyskiego przy Bazarze Poznańskim. Był członkiem dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, członkiem rady miejskiej Poznania, kilkakrotnym posłem na sejm pruski. Brał udział w pracach wielu komitetów okolicznościowych, m.in. organizującego uroczystości patriotyczne po śmierci Adama Mickiewicza w 1855 roku.

« Powrót do Leksykonu