Breżniew Leonid

Leonid BreżniewLeonid Breżniew – 1 stycznia 1907 r. w Kamienskoje, zm. 10 listopada 1982 r. w Moskwie, działacz KPZS i polityk ZSRS. W 1964 roku stanął na czele pałacowego przewrotu, w wyniku którego Chruszczow został odsunięty od władzy. Breżniew objął wówczas urząd I sekretarza KC KPZS. Funkcję tę pełnił do śmierci w 1982 roku. W polityce wewnętrznej jego rządy charakteryzowało zatrzymanie destalinizacji, rezygnacja z eksperymentów gospodarczych i ustrojowych ery Chruszczowa, walka z antykomunistycznymi dysydentami z użyciem wszystkich środków, ukrywanie niepowodzeń i narastających trudności poprzez propagandę. W polityce zagranicznej Breżniew łączył dążenie do ograniczenia zimnej wojny z tłumieniem ruchów antykomunistycznych w państwach socjalistycznych (interwencja w Czechosłowacji w 1968 roku).

« Powrót do Leksykonu