Lamparski Leszek

Leszek Lamparski – ur. 1936 r., polski oficer policji, pierwszy Komendant Główny Policji. W 1961 roku rozpoczął służbę w MO. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Szkole Oficerskiej MO w Szczytnie. Od kwietnia 1975 roku był członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Organizacji Jednostek MO i SB na terenie województwa wałbrzyskiego. W lipcu 1986 roku delegowany służbowo do ZSRS. W latach 1988-1989 był zastępcą szefa SB, a od 1989 roku pełnił funkcję szefa Służby Kadr, Szkolenia i Wychowania MSW. Po przekształceniu MO w policję, 20 maja 1990 roku objął funkcję Komendanta Głównego, którą sprawował do 18 czerwca 1991 roku. W służbach specjalnych pracował także jego syn Maciej Lamparski.

« Powrót do Leksykonu