Miller Leszek

Leszek Miller – polski polityk, premier w latach 2001-2004. W czasach PRL działacz komunistyczny, pełnił między innymi funkcję sekretarza komitetu zakładowego PZPR, był etatowym pracownikiem aparatu partyjnego, pracował w Komitecie Centralnym, kierując Wydziałem ds. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. Jako przedstawiciel strony rządowej w 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, współprzewodniczył podzespołowi ds. młodzieży (był to jedyny stolik, który zakończył obrady bez podpisania porozumienia).

Na początku lat 90. jego nazwisko było łączone ze sprawą tzw. „moskiewskiej pożyczki”. Po zwycięstwie koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy w wyborach parlamentarnych w 2001, został premierem. 16 kwietnia 2003 w Atenach wraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem i Danutą Hübner podpisał Traktat Akcesyjny wprowadzający Polskę do UE. W trakcie jego rządów ujawniono m.in. „aferę starachowicką” i „aferę Rywina”.

« Powrót do Leksykonu