Libiąż

Libiąż – miasto w województwie małopolskim.

Pierwsza historyczna wzmianka na temat Libiąża pochodzi z „Kronik” Jana Długosza. Po podziale Polski na dzielnice w 1138 roku przynależy do dzielnicy senioralnej a po roku 1179 roku prawdopodobnie przejściowo do księstwa raciborskiego. Później rozwija się w bezpośrednim sąsiedztwie księstwa oświęcimskiego, które było związane z państwem czeskim a w 1454 roku stało się lennem Korony Polskiej. W 1564 roku zostało wchłonięte przez Królestwo Polskie. W 1795 roku trafił do zaboru austriackiego. Momentem przełomowym w historii Libiąża stał się fakt odkrycia tutaj u schyłku XIX wieku bogatych złóż węgla kamiennego. Od tej pory rozpoczął się szybki rozwój gospodarczy i kulturalny osady. Także po I wojnie światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości trwał dalszy rozwój urbanistyczny i gospodarczy. Dopiero II wojna światowa i pierwsze lata powojenne zahamowały aktywność społeczną i samorządową. Dopiero dalszy rozwój kopalni „Janina” spowodował ponowny napływ ludności na te tereny. Zaowocowało to uzyskaniem w 1969 roku praw miejskich przez osadę Libiąż Mały i zmianę jej nazwy na Libiąż. Miasto wchłonęło też wieś Libiąż Wielki.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz