linia Korfantego

Linia Korfantego – linia rozdzielająca zaproponowana przez Wojciecha Korfantego, w celu rozdzielenia Górnego Śląska na część polską i niemiecką.

Uwzględniała ona wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku. Wojciech Korfanty został ostrzeżony przez angielskiego oficera, że Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku proponuje przyznać Polsce wyłącznie powiat pszczyński, skrawek katowickiego i powiat rybnicki. 23 marca 1921 roku Korfanty sporządził nowy projekt granicy – liczony był według gmin, w których strony (niemiecka i polska) uzyskały większość. Projekt został przedstawiony do dyskusji przez Komisję Międzysojuszniczą. Propozycja polskiego działacza zyskała także szeroki rozgłos w Europie dzięki rozpowszechnieniu jej w wiodących pismach i gazetach kontynentu.

Henri Le Rond na podstawie linii Korfantego zaproponował następnie własny projekt. Finalnie, na skutek groźby podziału Śląska w wyniku projektu angielsko-niemieckiego (szkodliwego dla Polski) Wojciech Korfanty dał rozkaz do wybuchu III Powstania śląskiego.

« Powrót do Leksykonu