List 34

List 34 – list, składający się z dwóch zdań, który podpisany przez 34 sygnatariuszy, został złożony 14 marca 1964 roku w kancelarii premiera Józefa Cyrankiewicza. List miał następującą treść: „Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.”

Podpisali go m.in. Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Paweł Jasienica, Mieczysław Jastrun, Stefan Kisielewski, Zofia Kossak-Szczucka, Antoni Słonimski, Jerzy Turowicz i Melchior Wańkowicz. Autorem tekstu był Antoni Słonimski, on też złożył list w kancelarii premiera. List wywołał nagonkę i represje władz PRL wobec jego sygnatariuszy oraz „Tygodnika Powszechnego”. Melchior Wańkowicz został nawet skazany na karę więzienia i zgłosił się do wykonania wyroku. Władze komunistyczne chcąc uniknąć kompromitacji nie dopuściły jednak do jego wykonania.

« Powrót do Leksykonu