Łowiectwo

Łowiectwo – dziedzina zajmująca się zagadnieniem polowań na zwierzynę łowną obejmująca także kulturę i sposoby polowań. Łowiectwo jest jedną z najstarszych metod zdobywania pożywienia przez człowieka.

« Powrót do Leksykonu