Lubraniec

Lubraniec – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Jedna z najstarszych miejscowości w tym regionie. Po raz pierwszy wzmianka o Lubrańcu pojawiła się w 1399. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1509. Początkowo własność m.in. Lubrańskich. Następnie spalony w czasie najazdu szwedzkiego. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W latach 1870–1919 pozbawiony praw miejskich. W 1915 roku otwarto połączenie kolejowe z miastem.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz