Bieńkowski Ludomir

Ludomir Bieńkowski (ur. 13 lutego 1925 w Zagrodzie koło Krasnegostawu, zm. 25 maja 1987 w Lublinie) – historyk.

Absolwent prawa i nauk społeczno-ekonomicznych na KUL; doktorat 1950 – KUL, habilitacja 1972 – Uniwersytet Warszawski. Pracował na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL od 1950 do śmierci. W swoich badaniach koncentrował się na dziejach i przemianach Kościoła prawosławnego i unickiego w Rzeczypospolitej w okresie XV-XIX wieku. Autor ponad stu publikacji naukowych.

« Powrót do Leksykonu