Serkowski Ludwik

Ludwik Serkowski – ur. 13 sierpnia 1919 r. w Kłodnem, zm. 13 września 1990 r. w Warszawie, podpułkownik UB, oficer śledczy, naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym MBP, razem z Różańskim odpowiedzialny za stworzenie systemu wymuszania zeznań za pomocą fizycznego i psychicznego przymusu. W 1944 roku ukończył NKWD-owski kurs w Kujbyszewie. Od 2 września 1944 roku  pracownik Sekcji Śledczej Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Stamtąd trafił w grudniu 1945 roku do centrali MBP. Na początku pracował w Departamencie I, odpowiedzialnym za kontrwywiad, następnie w Departamencie Śledczym. Był w nim od 1947 roku zastępcą naczelnika, dwa lata później został naczelnikiem Wydziału II, a w latach 1951-1952 naczelnikiem Wydziału III.

Nadzorował wiele śledztw najwyższej wagi, w tym sprawę przeciwko Witoldowi Pileckiemu i jego współpracownikom. Uchwałą Prezydium KRN z 17 września 1946 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1953-1954 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Stalinogrodzie prowadził śledztwo w sprawie nadużyć i szykan, jakich dopuszczał się podczas przesłuchiwań. W latach 1954-1956 pracował w MO.

« Powrót do Leksykonu