Zalewski Maciej

Maciej Zalewski – ur. 26 lutego 1956 r. w Kutnie, polski polityk, filolog, poseł na Sejm. Od 1980 roku działał w opozycji demokratycznej w ramach „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył podziemne pisma. Dwukrotnie aresztowany w latach 80. z powodów politycznych. W 1990 roku znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. Pełnił funkcję zastępcy Jarosława Kaczyńskiego jako redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Był jednym z pomysłodawców założenia spółki Telegraf.

W 1991 roku był sekretarzem Komitetu Obrony Kraju w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. Zajmując to stanowisko, ostrzegł wspólników Art-B, Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego, przed grożącym im tymczasowym aresztowaniem. W 2005 roku rozpoczął odbywanie kary 2 i pół roku pozbawienia wolności, na którą został skazany za ostrzeżenie wspólników Art-B. Po odbyciu roku i trzech miesięcy kary uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie.

« Powrót do Leksykonu