Fornalska Małgorzata

Małgorzata Fornalska – ur. 8 czerwca 1902 r. w Fajsławicach, zm. 26 lipca 1944 r. w Warszawie, polska działaczka komunistyczna, wiele lat związana z Bolesławem Bierutem, z którym miała córkę Aleksandrę. Od 1921 roku była w KPP. W lipcu-sierpniu 1920 wraz z bratem Aleksandrem pracowała w Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski. Absolwentka kursu przy Uniwersytecie Komunistycznym im. Swierdłowa w Moskwie. W 1921 roku ponownie wróciła do Polski.

W okresie międzywojennym kilkakrotnie aresztowana i więziona za działalność komunistyczną. Po opuszczeniu więzienia we wrześniu 1939 roku przebywała w ZSRS, a od końca 1941 roku w szeregach tamtejszych polskich komunistów. Od wiosny 1942 roku ponownie w Polsce, w KC PPR, współredaktorka organu PPR „Trybuna Wolności”. 14 listopada 1943 roku aresztowana przez gestapo i osadzona na Pawiaku, a 26 lipca 1944 roku rozstrzelana w ruinach getta warszawskiego.

« Powrót do Leksykonu