Manifest 22 stycznia

Powstanie styczniowe Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego, Manifest 22 styczniaManifest 22 styczniamanifest wydany 22 stycznia 1863 r. w Warszawie przez Komitet Centralny Narodowy ogłaszający wybuch Powstania styczniowego. Manifest przekształcał Komitet Centralny w Tymczasowy Rząd Narodowy. Wzywał wszystkich mieszkańców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do walki przeciw Rosji i zakładał powstanie niepodległego państwa, z równym prawem dla wszystkich obywateli oraz uwłaszczenie chłopów.

Autorką tekstu Manifestu 22 stycznia była Maria Ilnicka.

« Powrót do Leksykonu