Borowski Marek

Marek Borowski – ur. 4 stycznia 1946 r. w Warszawie, polski polityk. Wicepremier i minister finansów w latach 1993–1994, wicemarszałek Sejmu w latach 1996–2001, marszałek Sejmu w latach 2001–2004, poseł na Sejm i senator. Pochodzi z rodziny polsko-żydowskiej, jego ojciec (Aaron Berman, zmienił nazwisko na: Wiktor Borowski) był przed II wojną światową działaczem KPP, po wojnie pracował jako dziennikarz, był m. in. redaktorem naczelnym „Życia Warszawy”. Marek Borowski w 1967 roku wstąpił do PZPR, jednak z powodu zaangażowania w protesty Marca 1968 został z partii usunięty. Nadal pozostał członkiem ZSMP. W 1968 roku rozpoczął pracę w Domach Towarowych „Centrum” jako sprzedawca. W 1975 roku wstąpił ponownie do PZPR, pozostał w niej aż do rozwiązania. W 1982 roku skończył pracować w DT „Centrum” jako główny specjalista do spraw ekonomicznych.

W 1982 roku został zastępcą, a później dyrektorem departamentu ekonomicznego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. Był reprezentantem ministerstwa w pracach nad reformami ekonomicznymi.  W 1989 roku został mianowany na stanowisko wiceministra rynku wewnętrznego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a w 1990 roku w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Do jego zadań należała prywatyzacja handlu i turystyki.

Od 26 października 1993 do 8 lutego 1994 roku sprawował funkcję wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra finansów w rządzie Waldemara Pawlaka. Podał się do dymisji w związku z niekonsultowaną z nim decyzją o odwołaniu wiceministra finansów Stefana Kawalca, obarczanego odpowiedzialnością za aferę przy prywatyzacji Banku Śląskiego.

Był jednym z założycieli SdRP. Sprawował funkcję wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra finansów w rządzie Waldemara Pawlaka. W 1999 roku, po rozwiązaniu się SdRP, został członkiem i wiceprzewodniczącym SLD, którym pozostał do 2004 roku. Wystąpił z SLD i utworzył nową lewicową formację polityczną o nazwie Socjaldemokracja Polska. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku nie uzyskał mandatu poselskiego, gdyż SdPL nie przekroczyła progu wyborczego.

« Powrót do Leksykonu