Goliszewski Marek

Marek Goliszewski – ur. 10 listopada 1952 r. w Warszawie, polski działacz gospodarczy, założyciel i prezes Business Centre Club. Od 1979 roku związany z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Od 1982 roku publikował artykuły gospodarcze w tygodniku „Veto”. Został członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli. W 1988 roku współtworzył i został redaktorem naczelnym czasopisma „Konfrontacje”, wydawanego przez RSWPrasa-Książka-Ruch” na zlecenie rady krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Po transformacji ustrojowej zaangażował się w działalność organizacji pozarządowych i organów doradczych. W 1991 roku był inicjatorem powołania Business Centre Club. W 1992 roku poręczał za aresztowanego Stefana Kotarbę, który dzięki temu mógł wyjść z aresztu na wolność.

« Powrót do Leksykonu