Bogucka Maria

Maria Bogucka (ur. 1 czerwca 1929 w Warszawie) – polska historyk, były profesor na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, autorka licznych publikacji naukowych. Zajmuje się głównie dziejami społeczeństwa, jego kultury i mentalności.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Badała historię gospodarczą, zwłaszcza Gdańska i jego związków z Europą. W 1955 roku obroniła doktorat. Od 1971 profesor nadzwyczajny, a od 1981 roku profesor zwyczajny. Jej kolejne badania dotyczyły różnych dziedzin historii Polski i powszechnej, szczególnie epoki baroku i renesansu. Jest autorką ponad 2000 publikacji (w tym 50 książek) opublikowanych w kraju i zagranicą, jej książki tłumaczono na języki obce. Popularyzowała historię w publikacjach książkowych, czasopismach, w radiu i telewizji. W latach 1958–1978 była (pierwszym) redaktorem naczelnym miesięcznika „Mówią Wieki”. Od 1978 do 2008 roku redaktor naczelny czasopisma „Acta Poloniae Historica”.

« Powrót do Leksykonu