Borzobohata-Woźnicka Maria

Maria Borzobohata-Woźnicka – urodzona w 1894 roku w Szyrwintach i zmarła najprawdopodobniej w 1943 roku, w Auschwitz – malarka polska. Po ukończeniu wileńskiego gimnazjum uczyła się rysunku i malarstwa w Petersburgu, następnie powróciła do Wilna i uczyła się pod okiem Ludomira Sleńdzińskiego, wystawiała swoje prace w Wilnie, Warszawie i w Poznaniu. Podczas II wojny światowej została aresztowana przez Niemców i więziona na Pawiaku. 24 sierpnia 1943 roku umieszczono ją w transporcie więźniów zmierzającym do niemieckiego obozu zagłady, Auschwitz.

« Powrót do Leksykonu