Czeppe Maria

Maria Barbara Czeppe (ur. 1950) – polska historyk, zajmująca się głównie biografistyką i historią Polski XVIII wieku. W 1996 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Zastępca redaktora naczelnego „Polskiego Słownika Biograficznego”. Jej artykuły ukazały się m.in. w „Kwartalniku Historycznym” i „Wiedzy i Życiu”.

« Powrót do Leksykonu