Gurowska Maria

Maria Gurowska – ur. 1 października 1915 r. w Łodzi, zm. 4 stycznia 1998 r. w Jedwabnie, polska sędzia pochodzenia żydowskiego w okresie PRL, morderczyni sądowa. W latach 1950-1954 Gurowska zasiadała w składach sędziowskich sekcji tajnej Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – ferującej wyroki w sprawach politycznych, zleconych do realizacji przez kierownictwo MBP. Aktywnie uczestniczyła w kilku głośnych procesach politycznych okresu stalinowskiego. M.in. na podstawie sfabrykowanych przez prokurator Helenę Wolińską dowodów skazała na karę śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa.

5 maja 1992 roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni popełnionej na gen. Auguście Emilu Fieldorfie, a po jego zakończeniu 10 maja 1995 roku. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie postawiła Gurowskiej zarzuty. Podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie Gurowska podtrzymała zasadność wyroku wydanego na gen. Fieldorfa, uznając nadal wyrok śmierci na generała za słuszny. 19 marca 1996 roku akt oskarżenia o zabójstwo sądowe przeciwko Gurowskiej skierowany został przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie do Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy. Oskarżona z powodu ciężkiej choroby nie stawiła się przed sądem i aż do śmierci konsekwentnie nie zgłaszała się na rozprawy.

« Powrót do Leksykonu