Mamczur Maria

Maria Jolanta Mamczur (z domu Chojnacka) – polska dziennikarka, reporterka, malarka. Karierę dziennikarską zaczęła od współpracy z ”Tygodnikiem Pracy Twórczej Radar”. Redaktor w niezależnym miesięczniku ”Konfrontacje”oraz ”Telewizyjnym Kurierze Warszawskim” i ”’Teleexpressie”. Współpracowała z pismami kobiecymi ”Olivia”, ”Pani Domu”, ”Na Żywo”.

« Powrót do Leksykonu