Szelągowska Maria

Maria Szelągowska ps. „Rysia” – ur. 19 stycznia 1905 r. we Lwowie, zm. 3 sierpnia 1989 r., inżynier chemik, żołnierz AK, uczestnik Powstania warszawskiego, po wojnie była w podziemiu antykomunistycznym. W czasie II wojny światowej współpracowała z rotmistrzem Witoldem Pileckim przepisując m.in. jego tajne raporty na temat działalności w KL Auschwitz. Po upadku Powstania warszawskiego trafiła do Włoch, gdzie pełniła służbę w Pomocniczej Służbie Kobiet 2 Korpusu Polskiego. Tam też podjęła na nowo współpracę z Witoldem Pileckim w konspiracji antysowieckiej. W grudniu 1945 roku jako Krystyna Kwiecińska powróciła do okupowanej przez Sowietów Polski.

9 maja 1947 roku została aresztowana przez MBP. Po pokazowym procesie skazana została wraz Witoldem Pileckim i Tadeuszem Płużańskim na karę śmierci. Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski i karę zamieniono jej na dożywotnie więzienie. Wyszła na wolność w 1956 roku w ramach amnestii.

« Powrót do Leksykonu