Banaszak Marian

Marian Banaszak (1926-1997) – polski ksiądz katolicki, profesor doktor habilitowany, historyk. Był autorem ponad 600 publikacji. Pracował w Akademii Teologii Katolickiej, gdzie habilitował się w 1972, a tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1989. Był promotorem 5 prac doktorskich i recenzentem 2 rozpraw habilitacyjnych.

« Powrót do Leksykonu