Bernaciak Marian

Marian Bernaciak ps. Orlik – ur. 6 marca 1917 r. w Zalesiu k. Ryk, zm. 24 czerwca 1946 r. we wsi Piotrówek (województwo mazowieckie), podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, członek ZWZ-AK, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. Dowodzone przez niego zgrupowanie partyzantki niepodległościowej, jedno z największych na Lubelszczyźnie, liczące ok. 200 żołnierzy, a na wiosnę 1946 roku ok. 160, przeprowadziło wiele akcji zbrojnych przeciwko władzom komunistycznym.

Zginął 24 czerwca 1946 roku koło wsi Piotrówek. Wracał z kilkoma ludźmi z odprawy w Życzynie, został zaatakowany przez grupę żołnierzy wojsk saperskich z 1 Dywizji Piechoty, którzy ochraniali referendum oraz oddział KBW. Dwukrotnie ranny podczas próby przebicia się z okrążenia, popełnił samobójstwo.

« Powrót do Leksykonu