Garlicki Marian

Marian Garlicki (ur. 8 grudnia 1908 w Drohobyczu, zm. 23 maja 2002 w Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg, ortopeda i traumatolog, rektor Śląskiej Akademii Medycznej (1954–1957).

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1927 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończył w 1933, a w 1935 otrzymał tytuł lekarza medycyny.  Z dniem 1 września 1939 został zmobilizowany w stopniu porucznika lekarza. Podczas II wojny światowej służył również w AK. W tym okresie pracował jednocześnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W 1947 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1951 doktora habilitowanego. W 1952 wyznaczono go kierownikiem Kliniki Chirurgii Ortopedycznej Śląskiej Akademii Medycznej. W 1958 awansował na generała brygady.  Od 1960 do 1984 pełnił funkcję krajowego konsultanta do spraw ortopedii i traumatologii. 18 lipca 1963 otrzymał tytuł naukowy profesora. Należał do PRON. Był posłem na Sejm PRL II kadencji. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Krzyżem Komandorskim (1958), Oficerskim (1954) i Kawalerskim (1946) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I i II (1963) klasy, Złotym Krzyżem Zasługi (1945), Krzyżem Partyzanckim.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz