Orzechowski Marian

Marian Odon Orzechowski (ur. 24 października 1931 w Radomiu) – polski polityk, historyk i politolog, działacz PZPR, w latach 1985–1988 minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm X kadencji PRL.

Absolwent Uniwersytetu w Leningradzie (1955). Obronił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim (1960). Publikował w tym czasie i w latach następnych prace m.in. związane z historią Śląska (w tym także Śląska Cieszyńskiego) i działalnością Wojciecha Korfantego na Śląsku. Otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 1977 uzyskał tytuł profesora nauk politycznych. W latach 1971–1975 był rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1984 do 1986 rektorem Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR. Przez wiele lat należał do PZPR. W latach 1981–1983 i 1988–1989 pełnił funkcję sekretarza KC, od 1986 do 1990 był członkiem Biura Politycznego. W 1989 został posłem na Sejm kontraktowy, który sprawował do 1991. W latach 1989–1990 był ostatnim w historii przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984).

« Powrót do Leksykonu