Kazana Mariusz

Mariusz Kazana – polski urzędnik państwowy i dyplomata. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Podyplomowego Służby Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Odbył staże w Międzynarodowym Instytucie Administracji Publicznej w Paryżu oraz w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu.  Pełnił różne funkcje w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 11 lutego 2008 mianowany został dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego MSZ. Był autorem publikacji z zakresu stosunków polsko-francuskich i współpracował z Akademią Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu