Bristiger Michał

Michał Bristiger – urodzony 1 sierpnia 1921 roku i zmarły 16 grudnia 2016 roku w Warszawie, polski muzykolog żydowskiego pochodzenia, publicysta, lekarz, prof. zw. dr hab. sztuk muzycznych oraz nauczyciel akademicki. Podczas II wojny światowej, w latach 1940-41 był we Lwowie studentem medycyny, następnie uciekł na obecną Ukrainę, a jeszcze później z włoskimi żołnierzami do Włoch, gdzie osiadł w Bolonii. Uczył się tam medycyny i gry na fortepianie. Powrócił do Polski w 1946 roku, gdzie w Warszawie dokończył studia lekarskie, następnie muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1951 pracownik w Instytucie Muzykologii owej uczelni, później dzięki PRL-owskim stypendiom studiował w Rzymie i Paryżu. Działał także w Klubie Krzywego Koła.

Michał Bristiger był także docentem, a potem profesorem zwyczajnym, pracował w Polskiej Akademii Nauk PAN, przekładał libretta z włoskich oper. W swojej karierze naukowej wykładał w Warszawie, ale także na Uniwersytecie Jagiellońskim i im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później wykładał we Włoszech, a w kraju sprawował różnorakie funkcje honorowego członka kilku organizacji i związków, aktywny na niwie muzycznej jako krytyk, i redaktor pism muzycznych. Michał Bristiger był także autorem publikacji i opracowań z zakresu muzykologii. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Palermo, a w 2006 roku udekorowano go Złotym Medalem „Zasłużonego Kulturze Gloria Artis”.

« Powrót do Leksykonu