Adamczyk Mieczysław

Mieczysław Adamczyk (ur. 5 sierpnia 1938 w Siesławicach) – polski historyk.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Na Uniwersytecie Warszawskim doktoryzował się (1974) i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (1988). u. Autor publikacji w m.in. „Kwartalniku Historii Prasy”, „Zeszytach Prasoznawczych”, „Roczniku Biblioteki Narodowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Roczniku Muzeum Narodowego w Kielcach”. Został odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

« Powrót do Leksykonu