Dziemieszkiewicz Mieczysław

Mieczysław Dziemieszkiewicz – ps. „Rój”, urodził się 25 stycznia 1925 roku.  Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działacz polskiego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu. Żołnierz Wyklęty. Urodzony w 1925 roku na Mazowszu, wiosną 1945 został wcielony do LWP, skąd na wiadomość o śmierci brata, zamordowanego w czasie napadu rabunkowego przez żołnierzy sowieckich, zdezerterował z wojska i zbiegł na teren powiatu ciechanowskiego.

Wkrótce wstąpił do oddziału NSZ-NZW. Stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą. Jako dowódca patrolu PAS dowodził wieloma akcjami przeciw komunistom, siłom bezpieczeństwa oraz ich agenturze. Do śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza przyczyniła się kobieta, którą kochał. UB przetrzymujące jej rodziców, szantażem zmusiło ją do wydania „Roja”. Zginął w 1951 roku w trakcie próby przedarcia się z podwładnym Bronisławem Gniazdowskim, ps. „Mazur”, przez obławę 270 żołnierzy z I Brygady KBW i nieustalonej liczby funkcjonariuszy UBP i MO.

« Powrót do Leksykonu