Gil Mieczysław

Mieczysław GilMieczysław Gil – ur. 9 stycznia 1944 r. w Gacach Słupieckich, polski działacz związkowy, opozycjonista w okresie PRL, poseł na Sejm i senator. W latach 1968–1982 był członkiem PZPR. Zaangażował się w działalność związkową. W Sierpniu 1980 roku został rzecznikiem strajku hutników, następnie przewodniczył Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania i organizował strajki w Hucie im. Lenina oraz w regionie. W styczniu 1982 roku został aresztowany i skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Zwolniono go w listopadzie 1983 roku. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu i w rozmowach w Magdalence. W 1989 roku został wybrany posłem na sejm kontraktowy. W 2011 roku został senatorem z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość.

« Powrót do Leksykonu