Niedziński Mieczysław

Mieczysław Niedziński ps. „Men” – ur. 1917 r. w Druskienikach, zm. 8 maja 1948 r. w Kulbakach, Żołnierz Wyklęty. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, uczestniczył w obronie Lwowa. Rozpoczął działalność w konspiracji, był żołnierzem AK, dowodził oddziałem partyzanckim w Inspektoracie Grodzieńskim i Nowogródzkim. Brał udział w operacji Ostra Brama, po której uniknął rozbrojenia przez Sowietów. Kontynuował walkę w podziemiu antykomunistycznym. Zginął w miejscowości Kulbaki w rejonie Grodna. W wyniku donosu, wraz z kilkoma żołnierzami został otoczony przez Sowietów. Wraz z jego śmiercią symbolicznie zamknął się się okres zorganizowanego oporu społeczności polskiej Grodzieńszczyzny wobec władzy sowieckiej.

« Powrót do Leksykonu