Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – organizacja założona w 1864 roku w Genewie, której głównym celem działania jest pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. Jest to centrum informacji o jeńcach, osobach internowanych i zaginionych. Interweniuje również w tych sprawach u właściwych władz, zajmuje się poszukiwaniem zaginionych oraz wymianą jeńców podczas wojny. Stworzone są również narodowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, takim przykładem jest Polski Czerwony Krzyż.

« Powrót do Leksykonu