Biernacki Mikołaj

Mikołaj Biernacki pseud. Rodoć (ur. 6 czerwca 1836 w Cyganówce Zielenieckiej na Podolu, zm. 31 sierpnia 1901 we Lwowie) – polski poeta, satyryk, redaktor, współwłaściciel księgarni, wydawca.

Od 1856 do 1863 był urzędnikiem Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego. Od 1878 r. mieszkał we Lwowie. W latach 1878-1881 redagował „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”. Od 1876 publikował w zeszytach utwory satyryczne o ogromnej różnorodności form poetyckich, napotykając na trudności ze strony cenzury austriackiej. Jego satyry miały charakter polityczno-społeczny.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz