Kwiecień Monika

Monika Kwiecień – polska dziennikarka, w latach 1998–2001 redaktor naczelny „Jednoty”, zaś w latach 2002–2009 redaktor naczelny „Chrześcijanina”. Publikowała również w miesięczniku chrześcijańskim „W Drodze”. Tematem jej zainteresowań jest między innymi problematyka dialogu polsko-żydowskiego oraz chrześcijańsko-żydowskiego.

« Powrót do Leksykonu