Mościska

Mościska – miasto w obwodzie lwowskim w dawnym województwie lwowskim na Ukrainie. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1244 roku. W 1349 włączone do Polski przez Kazimierza III Wielkiego. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1404 roku. W okresie międzywojennym w granicach Polski. W lipcu 1944 w ramach akcji „Burza” oddziały Armii Krajowej zajęły miasto. Władze rosyjskie i NKWD opanowały miasto i dokonały masowych aresztowań wśród akowców i polskiej ludności cywilnej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz