Mszczonów

Mszczonów – miastwo w województwie mazurskim.  Książęca wieś targowa, która uzyskała prawa miejskie w 1377 roku. W 1526 roku wraz z Mazowszem włączony do Korony. Zniszczone doszczętnie w czasie najazdu szwedzkiego w połowie XVII wieku. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. We wrześniu 1939 zacięte walki Armii „Łódź”. Podczas okupacji niemieckiej masowa eksterminacja tutejszych mieszkańców, głównie Żydów.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz