Muszkiet

Muszkiet – rodzaj ręcznej gładkolufowej broni palnej, ładowanej od strony lufy. Muszkiet jest w prostej linii protoplastą karabinu, a w czasach kiedy go używano był cięższą wersją akerbuza.

« Powrót do Leksykonu