Naczelny Komitet Narodowy

Naczelny Komitet Narodowy (NKN) – organ polityczny, utworzony w 1914 roku w Krakowie z inicjatywy polityków galicyjskich o orientacji proaustriackiej. W założeniu miał być najwyższą władzą wojskową, polityczną i skarbową dla Polaków zamieszkujących Galicję.

« Powrót do Leksykonu