Nagrobek

Nagrobek – sposób trwałego oznaczenia miejsca pochówku danej osoby lub grupy osób poprzez określoną kompozycję architektoniczną.

Celem jest zachowanie pamięci o zmarłym/ych. Potężne gabarytowo budowle takiego typu określa się mianem grobowców. Sam nagrobek może mieć formę kurhanu, kopca, pomnika czy zwykłej budowli.

« Powrót do Leksykonu