Koczorowski Napoleon

Napoleon KoczorowskiNapoleon Koczorowski – ur. 6 listopada 1861 r. w Goli k. Borku Wlkp., zm. 23 lutego 1930 r. w Poznaniu, uczestnik Powstania wielkopolskiego. Początkowo był dowódcą odcinka północnego Nakło-Rynarzewo. Rozkazem z dnia 7 stycznia 1919 roku Dowództwo Główne mianowało go dowódcą III Okręgu Wojskowego obejmującego Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin, Inowrocław, Strzelno, Mogilno, Żnin, Wągrowiec. Później został komendantem obozu warownego Grudziądz. Jako pułkownik 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich witał przybyłego do Grudziądza generała Józefa Hallera. Był też dowódcą Garnizonu Bydgoszcz i komendantem odcinków inowrocławskiego i kcyńskiego.

« Powrót do Leksykonu