Narodowa Partia Robotnicza

Narodowa Partia Robotnicza (NPR) – polska partia polityczna, działająca w latach 1920-1937. Odwoływała się do klasy robotniczej, jednak w przeciwieństwie do partii marksistowskich głosiła program solidaryzmu narodowego. Na czele NPR stali m.in. Karol Popiel, Ludwik Waszkiewicz, Adam Chądzyński. Partia pomagała III Powstaniu śląskiemu. Narodowa Partia Robotnicza była częścią koalicji w rządach Aleksandra Skrzyńskiego i Wincentego Witosa. Po zamachu majowym partia podzieliła się na zwolenników i przeciwników Józefa Piłsudskiego.

« Powrót do Leksykonu