Nasielsk

Nasielsk – miasto w województwie mazowieckim. Na przełomie X/XI wieku istniał w tym miejscu gród na terenie obecnej wsi Mazewo. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1065. W połowie XIII wieku część Nasielska nadana klasztorowi czerwińskiemu. W drugiej połowie XVII wieku podupadło. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W 1877 roku otwarto połączenie kolejowe z Warszawą i Gdańskiem. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 rejon ciężkich walk. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 ośrodek konspiracji.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz