Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce

Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce (niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen) – główne polityczne ugrupowanie antyhitlerowskiej mniejszości niemieckiej w Polsce.

Została założona w 1925 roku i współpracowała z Polską Partią Socjalistyczną. Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, w 1933 roku partia ta stopniowo traciła na znaczeniu, aż do jej rozwiązania w momencie wybuchu II Wojny Światowej. Wtedy też ich działalność przeniosła się do podziemia.

« Powrót do Leksykonu