Nieszawa

Nieszawa  – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. W 1230 roku darowany przez Konrada Mazowieckiego Krzyżakom. W 1442 roku na mocy pokoju Nieszawa odzyskana została przez Władysława II Jagiełłę. W 1425 roku została założona osada miejska, która w 1431 otrzymała prawa miejskie. W 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydaje statuty nieszawskie. W latach 1793–1919 w zaborze pruskim, w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim. W 1939 roku liczne dokonania masowych egzekucji przez Niemców.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz