Nikiszowiec

NikiszowiecNikiszowiec – część dzielnicy administracyjnej Janów-Nikiszowiec miasta Katowice. Początkowo było to osiedle robotnicze dla górników kopalni „Giesche” wybudowane na terenie obszaru dworskiego Gieschewald (Giszowiec) w latach 1908−1918, z inicjatywy niemieckiego koncernu górniczo-hutniczego Georg von Giesches Erben. Podczas Powstań śląskich, a szczególnie w czasie I Powstania śląskiego, w Nikiszowcu toczyły się zacięte walki o przyłączenie terenów Górnego Śląska do Polski. W wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku i walk powstańczych, Nikiszowiec znalazł się w granicach Polski.

Współcześnie osiedle Nikiszowiec jest turystyczną atrakcją miasta Katowic i województwa śląskiego. Zabudowa Nikiszowca wpisana została na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Rozporządzeniem Prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku, osiedle Nikiszowiec zostało uznane za Pomnik historii.

« Powrót do Leksykonu