Bonczyk Norbert

Norbert Bonczyk – ur. 6 czerwca 1837 w Miechowicach i zm. 18 lutego 1893 w Bytomiuksiądz katolicki, działacz narodowy na rzecz polskości Górnego Śląska, poeta, tłumacz, nosił przydomek „Śląskiego Homera”. Urodził się w zgermanizowanej rodzinie, syn sztygara, po nauce w liceum podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował także filologię słowiańską.

Po przyjęciu święceń kapłańskich (1862) został wikarym w Piekarach Śląskich, a od 1865 r., aż do śmierci w Bytomiu. Założyciel Towarzystwa Św. Alojzego, szerzył kulturę i oświatę na Śląsku, angażował się w działalność społeczną i propolską. Opiekował się także katolickimi związkami robotniczymi, współpracował z niemiecką partią Centrum. Propagował nauczanie języka polskiego, pisał wiersze (także po łacinie i po niemiecku), przekładał literaturę niemiecką na polski.

« Powrót do Leksykonu