Nowy Staw

Nowy Staw – miasto w województwie pomorskim. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki kamienia. Osada wymieniona została na początku XIV wieku jako własność Krzyżaków.  Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1343. W 1466 roku na mocy traktatu włączony do Polski. Od 1772 w zaborze pruskim. W 1886 roku utworzono połączenie kolejowe. W latach 1920–1939 w granicach Wolnego Miasta Gdańska. W 1945 roku jeden z najsilniejszych punktów oporu Niemców na Żuławach.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz