Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl – miasto w województwie wielkopolskim, nad rzeką Szarką, będącą dopływem Obry.  W XVIII w. okolice Tomyśla zaczęli zagospodarowywać osadnicy olęderscy, wśród których dominowali protestanccy Niemcy. 8 kwietnia 1786 roku przywilejem wydanym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, miejscowość otrzymała prawa miejskie i nazwę Nowy Tomyśl. W wyniku rozbiorów Polski Nowy Tomyśl znalazł się w zaborze pruskim. W trakcie Powstania wielkopolskiego miasto zostało zdobyte 3 stycznia 1919 roku, a w granice niepodległej Polski wróciło na mocy traktatu wersalskiego.

« Powrót do Leksykonu