Obiad drawski

Obiad drawski – nazwa wydarzenia mającego miejsce 30 września 1994 roku na poligonie drawskim podczas odbywającego się centralnego kursu metodyczno-szkoleniowego najwyższej kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP. Pod pretekstem wizytowania wojska przyjechał do Drawska prezydent Lech Wałęsa. Podczas obiadu prezydent poprosił generałów o szczere wypowiedzi o sytuacji w wojsku. Generałowie jednoznacznie obwiniali za złą sytuację w armii cywilne kierownictwo MON, a szczególnie ministra Piotra Kołodziejczyka.

Prezydent poparł wojskowych, a gen. Tadeusz Wilecki zaproponował, aby sprawę rozstrzygnąć na miejscu. Lech Wałęsa zarządził głosowanie, kto jest za ministrem, a kto przeciw. Poza dwoma generałami, którzy wstrzymali się od głosu, wszyscy byli przeciwko ministrowi. Pod naciskiem prezydenta i wbrew opinii Komisji Obrony Narodowej 12 listopada 1994 roku premier Waldemar Pawlak podjął zaskakującą decyzję odwołania ministra Piotra Kołodziejczyka.

« Powrót do Leksykonu